Over ‘de eerste stap’

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat kinderen in alle opzichten de mogelijkheid krijgt om te groeien in een veilige omgeving waarin het helemaal zichzelf mag zijn en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Een omgeving bovendien waar een kind plezier heeft en met andere kinderen samen leeft en speelt. Onder aanmoediging en bevestiging van onze pedagogisch medewerkers leert het kind steeds meer op zichzelf te vertrouwen en uit te groeien tot een verantwoordelijk kind in onze maatschappij. In ons pedagogisch plan kun je lezen welke uitgangspunten we daarbij hanteren.

Communicatie en samenwerking

Wij willen een kind bieden wat het nodig heeft. Dit bereiken we alleen in goed overleg en samenwerking met ouders, want zij kennen hun kind het beste. Een goede en prettige communicatie met de ouders is voor ons dan ook belangrijk.